Objektų apsauga

Lietuvių

ES SECURITY iniciatyviai vykdo savo įsipareigojimus, profesionaliai bei operatyviai konsultuoja ir sprendžia iškilusius apsaugos klausimus, aprūpina specialiai atrinktais bei apmokytais personalo darbuotojais. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ